شعر تو

زان لحظه که دیده بر رخت وا کردم

دل دادم و شعر عشق انشا کردم

نی ؛ نی؛غلطم کجا سرودم شعری

تو شعر سرودی و من امضا کردم 

/ 3 نظر / 19 بازدید
يکا

سلام کاغذ بنه ، بشکن قلم ، ساقی در آمد ، الصلا بيا پيشم خوشحالم کن

يکا

سلام منکه اومدم ولی باز چون دعوت شدم اومدم داناو بينای رهی ، در کامرانی می روی بيا پيشم خوشحال ميشم اين گل نشانه ای دارد ......

يه نفر

سلام وبلگ جالب داری احساس هم داره مخصوصا که نوشته هات کوتاهه و حوصله ميکنه آدم بخونه بيا پيشم خوشحال ميشم