برای آنان که می شنوند..

ای کاش خدا از تو بگیرد

هر انچه خدا را از تو بگیرد

 .......

...و زمانی شده است که به غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست

 ....................

دوستی مثل ایستادن روی سیمان خیسه هر چی بیشتر بمونی رفتنت سخت تر

میشه و اگه رفتی جای پاهات برای همیشه باقی می مونه.

 .........................

تو در مقصدی راه حجاب توست.

 ......................

سرمایه های هر دلی حرفهایی است که برای نگفتن دارد.

/ 0 نظر / 11 بازدید