عشق يعنی.

عشق یعنی اینکه ما باور کنیم

یک دل دیگر ارادتمند ماست

دوستی همسایه نزدیک ماست

مهربانی نیز خویشاوند ماست.

/ 1 نظر / 8 بازدید
پونه

اين رو بايد کسی بگه مثل من سالها سرکارنبوده باشه شايد تو حق داشته باشی ولی اين اتفاق برای من نيفتاده همش مسخره شدم