گل من

تو گل سرخ منی .

تو گل یاسمنی

         تو چنان شبنم پاک سحری؟

-نه؛

         از آن پاک تری

تو بهاری؟

-نه؛

     بهاران از توست.

ازتو می گیرد وام

هر بهار این همه زیبایی را.

/ 1 نظر / 13 بازدید
علی شيروی

ياد يکی از آوازهای محمد نوری افتادم!.... وبلاگتان مصتدام! / .........ع.ش