گم کرده ام در خنده هایت ، گریه هایم را<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

در چشمها ،در چشمهایت، دست وپایم را

 

مثل گلوی خون چکان ناو دان، تا صبح

 

خواندم برایت بهترین آواز هایم را

 

این کو چه ها شب مستیم را بارها دیدند

 

دیوارهاشان می شناسند دستهایم را

 

سمت غروب بی نشان جاده ها رفتم

 

حتی قدمهایم نمی دانند جایم را

 

از رد خون رد جنونم می توانی یافت

 

حتی اگر گم کرده باشی رد پایم را

 

سر زیر پرده برده اینجا، جبرییل ، افسوس

 

من در کجا پیدا کنم امشب خدایم را؟

 

                                                                 کاکایی 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید